RubyLUX

Luxury Design, Past & Present

An Important Late Gustavian Giltwood Console Table With A Rare Porphyry TopAn Important Late Gustavian Giltwood Console Table With A Rare Porphyry TopAn Important Late Gustavian Giltwood Console Table With A Rare Porphyry TopAn Important Late Gustavian Giltwood Console Table With A Rare Porphyry TopAn Important Late Gustavian Giltwood Console Table With A Rare Porphyry TopAn Important Late Gustavian Giltwood Console Table With A Rare Porphyry Top

An important late gustavian console table with a rare porphyry top. Name of stone is Åsby Diabas. and made in Elfdals Porhyrverk.

Provenance:
Friherre Johan Magnus af Nordin (1746-1823) gift med Sara Lucia In de Betou (1748-1787) Forsbacka bruk, Valbo socken, Gävleborgs län
deras son överståthållare friherre Carl Johan af Nordin (1785-1850)
Aske herrgård, Håtuna socken, Uppsala län
kapten greve Carl Gustaf Conrad Erik Lewenhaupt (1834-1908) gift med Olga Anna Margareta af Nordin (1847-1895)
deras son hovjägmästaren greve Claës Gustaf Lewenhaupt (1870-1945) gift med Ingeborg Nordenfelt (1872-1940)
Lennartsnäs slott, Näs socken, Uppsala län
deras dotter Ingeborg Ulla Lewenhaupt (1907-2001) gift med friherre Oscar af Ugglas (1901-1984)

LITTERATUR:
Slott och herresäten i Sverige, Uppland, del I, Malmö 1967, sidan 348f, avbildat i interiör i Stora salongen på Lennartsnäs slott
Stockholms Auktionsverk, Stora Kvalitén, hösten 2006, nr 1568, jämför identiskt konsolbord från hovjägmästaren greve Claës Gustaf Lewenhaupt, Aske, Håtuna socken, Uppsala län

OTRYCKTA KÄLLOR:
Riksarkivet, Svea Hovrätt, Adliga bouppteckningar, SE/RA/420422/01/E IX b/221 (1823)

Konsolbordet är ett av ursprungligen ett par som finns upptagna i bouppteckningen 1823 efter friherre Jonas Magnus af Nordin. I "Herr Baron ock Landshöfdingens Förmak" respektive "Fru Friherrinnans Förmak" omnämns "Förgyld Pelare Bord med GranitSkifva". I övrigt onmämns en mängd objekt av granit- och porfyrföremål i form av ljusstakar, urnor och vaser, samt möbler med inslag av stenarter från Elfdals Porphyrverk. Jonas Magnus af Nordin "stod hos konung Gustaf III i mycken nåd" och hade förtroendet att under 1792 års riksdag i Gävle förvalta landshövding- och ståthållarämbetena i staden, från 1790 ingick även titeln som landshövding i Stora Kopparbergs län i af Nordins uppdrag. 1788 adlades ätten af Nordin och 1800 upphöjdes både fadern och sonen till friherrar, en värdighet som skulle åtföljas äldste sonen. Även Jonas Magnus son, Carl Johan, stod högt i gunst och var för friherrarna deputerad till kung Karl XIV Johans kröning i Trondhjem 1818. Carl Johan af Nordin slöt ätten af Nordin vid sin död 1850, då ingen levande manlig arvinge fanns att ta över titeln som friherre.

1872 förvärvades Forsbacka bruk och Aske herrgård av greve Carl Gustaf Conrad Erik Lewenhaupt, som sedan 1869 var gift med Olga Anna Margareta af Nordin. Genom detta hamnade bland annat konsolborden och en sekretär på Aske, för att sedermera genom arv ingå i inventarierna på Lennartsnäs.

ITEM ID
4611
DEPTH
26" (66 cm)
HEIGHT
31" (79 cm)
AGE
19th Century
STYLE
Gustavian
WIDTH
51" (130 cm)
TYPE
Antique

Lundgrens Antiques

Arsenalsgatan 3
Stockholm SE-111 47
Sweden
Tel: 46 8 661 2000
View Location

    An Important Late Gustavian Giltwood Console Table With A Rare Porphyry Top

    €19,000
    ~ $21,341